Koszt uczestnictwa

 

XIX ZJAZD PTChPRiE
7-8 czerwca 2024

do
18/02/2024
od 19/02/2024
do 31/05/2024
od 01/06/2024
i na miejscu

Członkowie zwyczajni PTChPRiE*

1800 PLN 2400 PLN 2800 PLN

Członkowie kandydaci PTChPRiE*

1000 PLN 1400 PLN 1800 PLN

Członkowie honorowi PTChPRiE*

0 PLN 0 PLN 0 PLN

Członkowie seniorzy PTChPRiE*

0 PLN 0 PLN 0 PLN

inni lekarze*

2500 PLN 3000 PLN 3500 PLN

Visegrád*/**

1800 PLN 2400 PLN 2800 PLN

osoba towarzysząca***

600 PLN 800 PLN 1000 PLN


Co obejmuje opłata?
* udział w obradach – programie naukowym (identyfikator, komplet materiałów konferencyjnych, dyplom potwierdzający uczestnictwo, posiłki podczas Zjazdu) oraz udział w kolacjach (program socjalny).
** Członek narodowego towarzystwa chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej Czech, Słowacji i Węgier (zgodnie z ustaleniami Projektu Visegrád).
*** wyłącznie udział w kolacjach (program socjalny), opłata nie zawiera udziału w obradach (programie naukowym)
.


 

Kurs chirurgii estetycznej twarzy
6 czerwca 2024

do
11/02/2024
od 12/02/2024
do 31/05/2024
od 01/06/2024
i na miejscu

Członkowie zwyczajni PTChPRiE*

800 PLN 1200 PLN 1400 PLN

Członkowie kandydaci PTChPRiE*

500 PLN 800 PLN 1000 PLN

inni lekarze*

1400 PLN 1800 PLN 2000 PLN


Co obejmuje opłata?
* udział w obradach – programie naukowym (identyfikator, komplet materiałów konferencyjnych, dyplom potwierdzający uczestnictwo, posiłki podczas kursu) oraz ew. udział w kolacjach (program socjalny).

 


W przypadku złożenie rezygnacji z uczestnictwa przed dniem 30 kwietnia 2024 r. Usługobiorca otrzyma zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o prowizję pobraną przez serwis PayU, określoną w umowie między Usługodawcą a PayU.
W przypadku złożenia rezygnacji po w/w dniu zwracana kwota zostanie dodatkowo pomniejszona o kwotę szkody poniesionej przez Usługodawcę.