Klauzula Informacyjna

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
(Klauzula Informacyjna)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż :

  1. AdminisAtratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa (Adres do korespondencji: WsAchodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna).
  2. Dane osobowe osób, które korzystają z naszej strony www.19zjazd.ptchprie.pl i zgłaszają swój udział w konferencji naukowej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne w celu wykonania umowy. Dane osobowe przetwarzamy również w celu marketingu bezpośredniego organizowanych w przyszłości sympozjów (jeżeli wyrażono dodatkową zgodę).
  3. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane wyłącznie podmiotom upoważnionym przez nas - naszym pracownikom oraz podmiotom przetwarzającym (fakturowanie, biuro księgowe, drukarnia) oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Państwa dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom trzecim.
  4. W przypadku gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie umowy, uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu wykonania umowy, ustania ww. interesu lub do momentu wniesienie sprzeciwu. Dla zgód marketingowych dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do momentu wycofania udzielonej zgody.
  5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO. Możecie Państwo skorzystać z prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można dokonać rejestracji na konferencję.
  8. Państwa dane nie będą profilowane.