Ramowy program

Organizator oświadcza i informuje, że program pozamerytoryczny (rozrywkowy) nie zostanie sfinansowany ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska

Czwartek, 6 czerwca 2024 r.

830 Rejestracja uczestników na "Kurs chirurgii estetycznej twarzy"
900-1720 Kurs chirurgii estetycznej twarzy
   
1900-2300 Koktajl przy muzyce jazzowej
(w miejscu obrad)

 

Piątek, 7 czerwca 2024 r.

730
Rejestracja uczestników na XIX Zjazd PTChPRiE
900-930 Oficjalne otwarcie Zjazdu
930-1600 XIX Zjazd PTChPRiE
   
1700- Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej,
Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
2000-2400 Kolacja i Koncert - Warszawskie Combo Taneczne
(w miejscu obrad)

 

Sobota, 8 czerwca 2024 r.

930- XIX Zjazd PTChPRiE

Organizator zastrzega możliwość wprowadzania zmian w programie.