Program naukowy

XIX ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA
CHIRURGII PLASTYCZNEJ, REKONSTRUKCYJNEJ
I ESTETYCZNEJ

Rejestracja uczestników w dniu 7 czerwca 2024 r. od godz. 7:30.

PROGRAM W TRAKCIE PRAC
- Organizator zastrzega możliwość wprowadzania zmian

Piątek, 7 czerwca 2024 r.
09:00 - 09:30
Oficjalne rozpoczęcie obrad, powitanie Gości.
prof. dr hab. n. med. Jerzy Strużyna
Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
Przewodniczący Rady Naukowej XIX Zjazdu PTChPRiE

prof. dr hab. n. med. Bartłomiej Noszczyk, dr n. med. Maciej Kuczyński
-
09:30
SESJA:
Prowadzenie:
09:30 - 10:00
[G] 1111 DIEP FLAPs and 13 FAILURES – PERSONAL EXPERIENCE
Dr. Lubos Drazan - Clinic of Plastic and Aesthetic Surgery, University Hospital St. Anna, Brno, Czech Republic
10:00 - 10:10
[37] Ewolucja mikrochirurgicznych metod rekonstrukcji piersi płatami z podbrzusza w Oddziale Klinicznym Chirurgii Plastycznej CMKP SPSK im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie
Molska M.(1), Molski M.(2)
1. Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej CMKP SPSK im. Prof. W. Orłowskiego, Warszawa
2. Centrum Chirurgii Plastycznej Malia, Warszawa
10:10 - 10:20
[23] Rekonstrukcja piersi po mastektomii płatem uszypułowanym z piersi zdrowej, opartym na naczyniach piersiowych wewnętrznych z perforatorami przymostkowymi i od gałęzi międzyżebrowych przednich – metoda własna.
Gierej P.(1,2), Rysz M.(3)
1. Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej NIO-PIB w Warszawie, ul. Roentgena 5
2. Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej SPSK im. prof. W.Orłowskiego w Warszawie, ul. Czerniakowska 231
3. NIO-PIB w Warszawie, ul. Roentgena 5
10:20 - 10:30
[12] Rekonstrukcja częściowych ubytków gruczołu piersiowego za pomocą płatów perforatorowych klatki piersiowej: wczesne wyniki onkologiczne i estetyczne
Skulimowski A., Skórniak J., Wierzbicki J., Żukrowski P., Matkowski R. - Breast Unit, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, plac Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
10:30 - 10:40
dyskusja
10:40 - 10:50
Wykład sponsorowany: Technika podpowięziowego wszczepiania implantów piersiowych w zabiegach estetycznych i rekonstrukcyjnych piersi.
dr n. med. Jerzy Kolasiński
10:50 - 11:10
Przerwa kawowa
11:10
SESJA:
Prowadzenie:
11:10 - 11:20
[29] Zastosowanie płatów chimerycznych w chirurgii głowy i szyi
Maciejewski A., Opyrchał J., Bula D., Krakowczyk Ł. - Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach
11:20 - 11:30
[28] Mikrochirurgia Pediatryczna - doświadczenia własne w oparciu o 286 przypadków rekonstrukcji z zastosowaniem wolnych płatów u dzieci
Krakowczyk Ł., Maciejewski A., Bula D., Opyrchał J. - Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach
11:30 - 11:40
[40] SCIP w chirurgii rekonstrukcyjnej w obrębie głowy i szyi – płat (prawie) idealny
Walczak D.A. - I Oddział Chirurgii Onkologicznej z Poddziałem Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Plastycznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach
11:40 - 11:50
[14] Technika Kiss Flap w chirurgii głowy i szyi – alternatywna metoda rekonstrukcji rozległych ubytków w obrębie skalpu
Opyrchał J., Bula D., Maciejewski A., Krakowczyk Ł. - Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach
11:50 - 12:00
[24] Czy mikrochirurgia rekonstrukcyjna jest niewątpliwie indywidualnie spersonalizowaną terapią dla pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem środkowej części twarzy?
Bula D., Opyrchał J., Krakowczyk Ł., Maciejewski A. - Narodowy Instytut Onkologii, Oddział Gliwice, Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
12:00 - 12:10
[13] Ocena wyników leczenia rekonstrukcyjnego w lokalizacji kończynowej u dzieci z rozpoznaniem pierwotnego nowotworu kości
Opyrchał J., Bula D., Maciejewski A., Krakowczyk Ł. - Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach
12:10 - 12:20
[31] Zastosowanie uszypułowanego płata VRAM w leczeniu przewlekłych ran po leczeniu skojarzonym mięsaków – doświadczenie własne.
Gierej P. (1,2), Rysz M.(3), Radziszewski M.(4)
1. Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, NIO-PIB, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
2. Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, SPSK im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie, ul. Czerniakowska 231
3. NIO-PIB, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
4. Państwowy Instytut Medyczny MSWiA, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
12:20 - 12:30
[11] Opis przypadku chorej ze wznową mięsaka okolicy krzyżowej z rozległą resekcją oraz rekonstrukcją ubytku plastyką płatem mięśniowo-skórnym.
Skoczylas J.(1), Kołpaczyńska S.(2), Jasek W.(2), Florczuk-Dąbek P.(2) Bielarska A.(2), Kalinowska I.(1)
1. Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich Kości i Czerniaków Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa Polska
2. Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń, Wojskowy Instytut Medyczny Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Polska
12:30 - 12:40
dyskusja
12:40 - 12:50
Wykład sponsorowany: The Symani Surgical System – New Frontiers in (Super-) Microsurgery
Tobias Menge, Medical Microinstruments
12:50 - 13:10
Przerwa kawowa
13:10
SESJA: OPARZENIA
Prowadzenie:
13:10 - 13:20
[44] Nowoczesne techniki edukacji w oparzeniach
Surowiecka A.(1,3), Torres K.(2,3), Majewski M.(3), Górecka Z.(1), Kozicka M.(2), Antonov S.(3), Korzeniowski T.(1), Korulczyk J.(2), Strużyna J.(1)
1. Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń
2. Centrum Symulacji Medycznej UMLUB
3. Klinika Chirurgii Plastycznej i Mikrochirurgii UMLUB
13:20 - 13:30
[7] Korelacja BMI i insulinooporności u osób średnio oparzonych
Surowiecka A., Strużyna J., Korzeniowski T., Łączyk M., Górecka Z. - Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Łęczna
13:30 - 13:40
[45] Problemy leczenia oparzeń osób w starszym wieku
Winiarska A.(1), Strużyna J.(1,2)
1. Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej
2. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
13:40 - 13:50
[19] Jaki jest optymalny opatrunek do zabezpieczenia przeszczepu skóry o pośredniej grubości? – przegląd systematyczny i metaanaliza badań porównujących opatrunki podciśnieniowe z opatrunkami tradycyjnymi
Stefura T., Stolarz K., Krajewski K., Chrapusta A. - Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
13:50 - 14:00
[33] Overgrafting jako niepożądana konsekwencja leczenia rany oparzeniowej przeszczepami skóry
Witkowski W., Jasek W., Florczuk-Dąbek P. - Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń, Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
14:00 - 14:10
dyskusja
14:10 - 14:50
Przerwa obiadowa
14:50
SESJA: VARIA
Prowadzenie:
14:50 - 15:00
[32] Aktualne zagrożenia chirurgów plastyków różnymi zakresami odpowiedzialności z tytułu wykonywanej specjalności i możliwości przeciwdziałania i obrony
Witkowski W. - Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń, Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
15:00 - 15:10
[3] Znaczenie chirurgii post-bariatrycznej u pacjentów po masywnej utracie masy ciała
Janik P.E., Noszczyk B.H.
15:10 - 15:20
[26] Obecność i znaczenie ferroptotycznego mechanizmu śmierci komórek w reperfuzji wolnych płatów po zabiegach rekonstrukcyjnych
Bula D., Opyrchał J., Krakowczyk Ł., Maciejewski A. - Narodowy Instytut Onkologii, Oddział Gliwice, Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
15:20 - 15:30
[1] Opis przypadku regeneracji piersi po usunięciu Aquafillingu
Jachna-Grzesiak M., PTChPRiE
15:30 - 15:40
[54] Systemy miejscowej antybiotykoterapii w prewencji i leczeniu zakażenia implantów piersi - case series oraz przegląd systematyczny
Anuszkiewicz K., Furga A., Graczyk M., Jankau J. - Klinika Chirurgii Plastycznej, Gdański Uniwersytet Medyczny
15:40 - 15:50
[46] Piękno piersi oczami Pacjentek, czyli idealne piersi według Polek. Badanie ankietowe z wykorzystaniem 3-D modeli graficznych.
Orzechowski N.(1), Dębski T.(1), Noszczyk B.H.(2)
1. Klinika Chirurgii Plastycznej Dr Dębski;
2. Klinika Chirurgii Plastycznej CMKP SPSK im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie
15:50 - 16:00
[6] Ocena przydatności aplikacji opartych na sztucznej inteligencji w ocenie twarzy
Surowiecka A.(1,2), Podleśna M.(3), Wilhelm K.(3), Bis E.(3), Guz A.(3), Curzytek K.(3), Mamcarz I.(4), Majewski M.(1), Torres K.(1), Strużyna J.(2)
1. Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Mikrochirurgii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2. Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Łęczna
3. Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Medycyny Estetycznej przy Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Mikrochirurgii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
4. Pracownia Symulacji dla Bezpieczeństwa Pacjenta, Katedra Edukacji Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
16:00 - 16:10
dyskusja
17:00 Zwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
Sobota, 8 czerwca 2024 r.
09:30
SESJA:
Prowadzenie:
09:30 - 09:40
[34] Zmodyfikowana metoda Biemera Stocka w rekonstrukcji kciuka
Molska M.(1), Molski M.(2)
1. Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej CMKP SPSK im. Prof. W. Ołowskiego, Warszawa
2. Centrum Chirurgii Plastycznej Malia, Warszawa
09:40 - 09:50
[21] Rekonstrukcja kciuka neurosensorycznym płatem wolnym z palucha – opis przypadku
Lis M.(*), Śmieszek J.(*), Stefura T., Woyna-Orlewicz Z., Chrapusta A. (*Równorzędne współautorstwo) - Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
09:50 - 10:00
[51] Wykorzystanie wolnych unaczynionych transferów stawów w odbudowie czynności funkcjonalnej po urazach kończyn górnych
Krześniak N.E., Woźniak-Roszkowska E., Miszczyk J. - Klinika Chirurgii Plastycznej CMKP, SPSK im. Prof. W. Orłowskiego, Warszawa
10:00 - 10:10
[43] 3D-Planned Corrective Osteotomy and Vascularized Fibula Graft for Complex Forearm Fracture
Gładysz M., Früh F.
10:10 - 10:20
[49] Tętniak tętnicy dłoniowej wspólnej – opis przypadku.
Molska M. - Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej CMKP SPSK im. Prof. W. Orłowskiego, Warszawa
10:20 - 10:30
[50] Techniki hybrydowe i dobór metod leczenia u pacjentów z obrzękami limfatycznymi
Krześniak N.E.(1), Zalewska M.(2,3), Noszczyk B.H.(1)
1. Klinika Chirurgii Plastycznej CMKP, SPSK im. Prof. W. Orłowskiego, Warszawa
2. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
3. Klinika Chirurgii Naczyniowej MSWiA
10:30 - 10:40
[42] Zaopatrywanie ubytków tkanek powierzchni oporowych stóp: czy istnieje skuteczny wariant?
Żuchowska K., Antonov S., Majewski M., Korzeniowski T., Torres K., Strużyna J. - Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Mikrochirurgii Uniwersytet Medyczny w Lublinie
10:40 - 10:50
[53] Ocena skuteczności leczenia obrzęku limfatycznego kończyn, algorytm postępowania.
Paul M., Kozicka M., Wójcik K. - docPaul Klinika, Bytom, Reptowska 20
10:50 - 11:00
[10] Rola leczenia niewydolności żylnej w terapii przewlekłych ran żylnych podudzi
Siastała P.(1,2), Siastała P.(1), Krześniak N.(2), Butryn-Panikowska M.(2)
1. Klinika Belvedere, Ostrowiec Św./Warszawa
2. Klinika Chirurgii Plastycznej CMKP, SPSK im. Prof. W. Orłowskiego, Warszawa
11:00 - 11:10
dyskusja
11:10 - 11:30
Przerwa kawowa
11:30
SESJA:
Prowadzenie:
11:30 - 12:00
[G] Revision rhinoplasty with multiple cartilage grafts.
Dr. Lubos Drazan - Private practice in Clinic of Plastic and Aesthetic Surgery, University Hospital St. Anna, Brno, Czech Republic
12:00 - 12:10
[36] Rekonstrukcja nosa – w poszukiwaniu idealnego rezultatu. Przegląd literatury i doświadczenia własne.
Groth D. - Oddział Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku
12:10 - 12:20
[17] Wpływ dysmofrofobii na sposób percepcji twarzy własnej i modelowych – przekrojowe badanie śledzenia ścieżek wzrokowych (eye-tracking)
Banaszek Ł.(1), Wojtkiewicz M.(1), Krysiak P.(1), Rudzińska M.(1), Pietruski P.(4), Stachura A.(1,3), Święcicki Ł.(3), Pascal W.(1,2)
1. Zakład Metodologii Badań Naukowych, Centrum Badań Przedklinicznych, Warszawski Uniwersytet Medycznych, Warszawa
2. Oddział Chirurgii Plastycznej, Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka, Wrocław
3. II Klinika Psychiatrii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
4. Oddział Chirurgii Plastycznej, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Jana z Dukli, Lublin
12:20 - 12:30
[15] Rekonstrukcja ubytków wargi dolnej - doświadczenia własne i różne możliwości zastosowania metody Bernarda w modyfikacji Webstera
Szewczyk A., Gryszko G., Florczuk-Dąbek P., Jasek W. - Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń
12:30 - 12:40
[20] Krwiak pozagałkowy jako ostre powikłanie plastyki powiek dolnych – opis przypadku.
Brzoskwinia T., Kościelna-Buczek K., Chrapusta A. - Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Replantacji Kończyn, z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej, Szpital im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
12:40 - 12:50
[22] Zastosowanie małoinwazyjnych technik chirurgicznych w poprawie funkcji i wyglądu twarzy pacjentów po porażeniu nerwu twarzowego – opis przypadków
Jendrysik B. - Veno-Med. Centrum Medyczne, ul. Sokoła 25, 42-700 Lubliniec
12:50 - 13:00
[27] Interdyscyplinarne podejście do leczenia zaawansowanych wieloogniskowych nowotworów podstawnokomórkowych twarzy - prezentacja przypadku.
Zieliński Jarosław
13:00 - 13:10
[30] Wykorzystanie technologii laserowej w efektywnym leczeniu blizn
Dryżałowski P., Charytonowicz M., Miszczyk J., Kabata P. - Klinika Chirurgii Plastycznej Szczyt-Charytonowicz, Warszawa
13:10 - 13:20
dyskusja
13:20 - 13:50
Przerwa obiadowa
13:50
SESJA: OMÓWIENIE PLAKATÓW – PYTANIA DO AUTORÓW
13:50 - 13:55
[PL 4] Klej skórny czy stripy? – perspektywa pacjentki i obiektywna ocena. Doniesienie wstępne.
Kasielska-Trojan A., Antoszewski B., Fijałkowska M. - Klinika Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
13:55 - 14:00
[PL 5] Rzadka przyczyna nawrotowego garbu nosa - opis przypadku i przegląd literatury
Drozdowski P.(1), Jaworski A.(2), Drozdowska A.(2)
1. IP Cliniq, Rzeszów, Polska
2. Sudetia-Med - Ideal Health & Beauty, Kłodzko, Polska
14:00 - 14:05
[PL 8] Powikłania po zastosowaniu płynnego silikonu w celu powiększania piersi - seria przypadków
Łątkowski I.(1), Lisovski W.(1), Łątkowski Ł.(1), Handziak M.(1), Mildner K.(1), Kott K.(1), Brzuszkiewicz K.(1), Turkus A.(1), Bargiel Ł.(2), Jaworski A.(3), Łątkowska A.(4), Drozdowski P.(1)
1. Oddział Chirurgii Plastycznej, Specjalistyczne Centrum Medyczne im. Jana Pawła II, Polanica-Zdrój
2. Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Specjalistyczne Centrum Medyczne im. Jana Pawła II, Polanica-Zdrój
3. Specjalistyczne Centrum Medyczne im. Jana Pawła II, Polanica-Zdrój
4. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław
14:05 - 14:10
[PL 9] Czy śródoperacyjne iniekcje osocza bogatopłytkowego mają wpływ na wygląd pionowych blizn po redukcji piersi? Analiza spektrofotometryczna
Tomasz Zawadzki 1, Aneta Sitek 2, Bogusław Antoszewski 1, Anna Kasielska-Trojan 1,
1) Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2) Zakład Antropologii, Uniwersytet Łódzki
14:10 - 14:15
[PL 16] Ocena wyników leczenia chirurgicznego entropion oraz ektropion powieki dolnej
Wożniak-Roszkowska E.(2), Iljin A.(1), Antoszewski B.(1), Noszczyk BH.(2), Zieliński T.(1)
1. Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2. Klinika Chirurgii Plastycznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
14:15 - 14:20
[PL 18] Leczenie lipodemii wodną liposukcją. Analiza retrospektywna
Nowicka M.(1), Przybyłowaka K.(2), Popławski T.(2), Rykała J.(3)
1. Klinika Chirurgii i Medycyny Estetycznej Noviline w Białymstoku
2. Zakład Mikrobiologii i Biochemii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
3. Klinika Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
14:20 - 14:25
[PL 25] Wczesna rehabilitacja oparzonych wentylowanych mechanicznie
Mrówka M., Jasek W., Florczuk-Dąbek P., Witkowski W. - Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń - Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
14:25 - 14:30
[PL 39] Tatuaż jako czynnik etiologiczny wtórnego obrzęku limfatycznego kończyn górnych i dolnych.
Butryn-Panikowska M.(1), Zalewska M.(2,3), Siastała P.(1), Noszczyk BH.(1), Krześniak NE.(1)
1. Klinika Chirurgii Plastycznej CMKP, SPSK im. Prof. W. Orłowskiego, Warszawa
2. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
3. Klinika Chirurgii Naczyniowej MSWiA
14:30 - 14:35
[PL 41] Występowanie nowotworów skóry: doświadczenia pojedynczego ośrodka z okresu 2020–2022
Łaziński Ł.(1), Koziej M.,(2), Antoszewski B.(1), Fijałkowska M.(1)
1. Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, II Katedra Chirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2. Katedra Anatomii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
14:35 - 14:40
[PL 55] Czy YouTube jest wiarygodnym źródłem informacji medycznych? - analiza jakości filmów na temat rekonstrukcji piersi
Furga A., Anuszkiewicz K., Graczyk M., Jankau J.
14:40 - 14:50
dyskusja
14:50
SESJA:
Prowadzenie:
14:50 - 15:00
[2] Regeneracja i rekonstrukcja piersi autologicznym przeszczepem tkanki tluszczowej u kobiet z rożnymi zniekształceniami piersi, doświadczenia własne - 15 lat
Jachna-Grzesiak M., PTChPRiE
15:00 - 15:40
[G] My 25 Years Career in Breast Surgery – A Journey and a Life!
Constantin Stan, MD, PhD
15:40 - 16:00
[G] Powikłania w chirurgii onkoplastycznej i rekonstrukcyjnej piersi
Jarosław Krupa, MD PhD - Consultant Oncoplastic Breast Surgeon, Department of Breast Surgery, Glenfield Hospital, University Hospitals of Leicester NHS Trust
16:00 - 16:10
[47] Plastyku młody ucz się ultrasonograficznej metody – czyli o przydatności USG w chirurgii rekonstrukcyjnej.
Walczak D. - I Oddział Chirurgii Onkologicznej z Poddziałem Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Plastycznej,
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach
16:10 - 16:20
[38] Ocena dynamiki zmian w morfologii mięśnia jarzmowego większego w trakcie mimiki przy użyciu rezonansu magnetycznego
Rams D.J.(1), Alfertshofer M.(2), Batko J.(1), Gotkin R.H.(3), Perdikis G.(4), Szczepanek E.(1), Urbanik A.(5), Ostrogórska M.(5), Cotofana S. (6,7,8), Koziej M.(1)
1. Katedra i Zakład Anatomii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, Polska
2. Oddział Chirurgii Szczękowo-twarzowej, Ludwig Maximilians-University Munich, Monachium, Niemcy
3. Prywatna praktyka, Nowy York, NY, USA
4. Oddział Chirurgii Plastycznej, Vanderbilt University, Nashville, TN, USA
5. Katedra i Zakład Radiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, Polska
6. Oddział Dermatologii, Erasmus University Medical Center, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam, Holandia
7. Centre for Cutaneous Research, Blizard Institute, Queen Mary University of London, Londyn, Wielka Brytania
8. Oddział Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, Guangdong Second Provincial General Hospital, Guangzhou, Guangdong Province, Chiny
16:20 - 16:30
[52] Dynamiczne rekonstrukcje w porażeniu nerwu twarzowego. Prezentacja przypadków, przegląd aktualnego piśmiennictwa oraz co nam może wnieść badanie EMG.
Krześniak N.E.(1), Woźniak-Roszkowska E.(1), Miszczyk J.(1), Góral S.(2), Noszczyk B.H.(1)
1. Klinika Chirurgii Plastycznej CMKP, SPSK im. Prof. W. Orłowskiego, Warszawa
2. Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego w Łodzi
16:30 - 16:40
[48] Płaska klatka piersiowa - retrospektywna analiza satysfakcji oraz jakości życia u 29 pacjentów transpłciowych poddanych operacji "top surgery"
Petriczko J., Burszewski P., Krajewski P. Markowska M., Kaczyńska K.
Oddział Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej 109. Szpitala Wojskowego w Szczecinie
16:40 - 16:50
dyskusja

Tłumaczenie symultaniczne angielsko-polskie i polsko-angielskie.
Organizator zastrzega możliwość wprowadzania zmian w programie.

Program KURSU CHIRURGII ESTETYCZNEJ TWARZY (6 czerwca 2024 r.)