Kurs - techniki mikrochirurgiczne w zabiegach rekonstrukcyjnych